Visita Lliure >> Els Espais Històrics >> EH Serra de Pàndols - Cota 705
Coneguda com la Punta Alta, la seva alçada permetia el domini sobre la resta de cotes de la serra de Pàndols, escenari de durs combats entre el 9 i el 19 d'agost de 1938. La pèrdua d'aquesta cota, el 13 d'agost, no va suposar, però, l'expulsió de les tropes republicanes de la serra, que no es produí fins a l'11 de novembre.
Accés lliure i gratuït