Visita Lliure >> Els Espais Històrics >> EH Les Cases Caigudes
Aquestes cases del Pinell de Brai són exemple de l'estat en què quedaren alguns nuclis de la rereguarda republicana després dels combats. La població, de 1.800 habitants, acollia serveis d'intendència, sanitaris i de descans, fet pel qual es convertí en objectiu prioritari per a l'aviació i l'artilleria franquista durant els mesos de bombardeigs.
Accés lliure i gratuït.