Convocatòria

Contractació dels serveis d'un fotògraf

S'inicia el procés per la contractació del servei d'un fotògraf d'acord amb el que estableixen els plecs de condicions que es poden trobar a l'apartat de "Contractacions" de la secció "Transparència" d'aquest web. El termini per presentar les ofertes econòmiques finalitza el 28 de maig.

Convocatòria de contractació

Renovació del Web del Consorci

S'inicia la convocatòria per la contractació dels serveis de disseny i programació per la renovació del web del Consorci. El plec de condicions es pot descarregar a l'apartat "Contractacions" de la secció "Transparència" d'aquesta pàgina web. El termini de presentació de les propostes finalitza és de 10 dies hàbils des de l'endemà d'aquesta anunci, finalitzant el dilluns 25 de maig.

Contractació servei edició de material de difusió

Inici del procediment de contractació del servei d'edició del full-mapa.

S'inicia la convocatòria per la contractació del servei d'edició de material de difusió del COMEBE. Concretament, el servei d'edició del full-mapa dels Espais de la Batalla de l'Ebre. El plec de condicions es pot trobar en aquesta pàgina web a l'apartat "Contractació" - "Transparència". El termini per la presentació de les ofertes econòmiques finalitza el proper 30 d'abril de 2020. Contacte: convocatories@batallaebre.org

Tancament temporal

Tancament dels centres d'interpretació i suspensió del servei de guiatge

Suspensió de l'activitat com a mesura preventiva davant la infecció del COVID 19

Contractació servei d'obertura de centres

Inici del procediment de contractació del servei d'obertura i atenció al públic de centres

S'inicia la convocatòria per la contractació del servei d'obertura i atenció al públic de dos dels centres d'interpretació del Consorci. El plec de condicions es pot trobar en aquest web a l'apartat "Contractació" de la secció de "Transparència". El termini per presentar propostes és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà d'aquest anunci (03-03-20), finalitzant el proper 17 de mar.

Contractació confecció Memòria Compte General 2019

Inici del procediment de contractació del servei de confecció de la Memòria del Compte General 2019

S'inicia el procediment de contractació per al servei de confecció de la Memòria del Compte General 2019. El plec de condicions es pot consultar en aquest web a l'apartat "Contractació" de la secció de "Transparència". El termini per presentar les propostes és de 10 dies hàbils a comptar des d'avui (03-03-20), finalitzant el proper 17 de mar.

Convocatòria

Contractació del Servei de Manteniment dels Centres d'Interpretació i de les oficines 2020

S'inicia el procés per a la contractació del servei de manteniment dels Centres d'Interpretació i de les oficines del COMEBE per l'any 2020. El plec de condicions es pot descarregar de l'apartat de Contractacions a la secció de Transparència. El termini per presentar propostes econòmiques finalitza el proper dimarts 28 de gener de 2020.

Convocatòria

Contractació Servei de Neteja Centres Interpretació i Oficina 2020.

S'inicia el procés per a la contractació del servei de neteja dels Centres d'Interpretació i de l'oficina del COMEBE per l'any 2020. El plec de condicions es pot descarregar a l'apartat de "Contractacions" dins la secció "Transparència" d'aquesta pàgina web. El termini per presentar les propostes finalitza el dimarts dia 21 de Gener de 2020.

Convocatòria

Contractació del servei de Gestoria 2020

S'inicia el procés per a la contractació del servei de Gestoria per l'any 2020. El plec de condicions es pot descarregar a l'apartat de "Contractacions" dins la secció "Transparència" d'aquesta pàgina web. El termini per presentar les propostes finalitza el dijous dia 16 de Gener.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011